Alle er velkomne til at sende manuskripter ind til os, men for at få læst og bedømt sit manuskript skal man dog være støttemedlem af Forlaget Gallo. Forlaget udgiver primært digtsamlinger, antologier, romaner, noveller, beretninger, fortællinger og selvbiografier. På grund af manglende kapacitet kan vi desværre ikke påtage os at udgive faglitteratur. Vi udgiver heller ikke bøger på fremmedsprog.

Indsendelse af manuskripter
Vi modtager udelukkende manuskripter i papirform. Vi foretrækker, at manuskripterne er skrevet ind på computer. I tilfælde af en udgivelse får vi også brug for en digital udgave. Indsendte manuskripter vil typisk blive behandlet inden for fire-fem måneder, men behandlingstiden varierer med forlagets aktuelle bemanding. Vi kan derfor ikke garantere ovennævnte behandlingstid.

Behandling af manuskripter
Indsendte manuskripter bliver altid læst af tre forlagskonsulenter, som hver især udarbejder en skriftlig bedømmelse. På det ugentlige redaktionsmøde fremlægges og diskuteres de tre bedømmelser med henblik på, om manuskriptet skal udgives, ændres eller lignende. Er der stor uenighed i bedømmelserne, bedømmer en fjerde medarbejder det pågældende manuskript, så der er sikkerhed for, at der bliver truffet en retfærdig beslutning.

Når forlagsgruppen har truffet en endelig afgørelse om et manuskript, vil forfatteren modtage et skriftligt svar. Hvis det bliver et nej til udgivelse, bestræber vi os på at give gode, brugbare og konstruktive råd med på vejen.